Tevékenységeink

A cégünk által végzett tevékenységek rövid bemutatása.

Sorseprés

Cégünk legfontosabb feladata az ún. sormunka, azaz jelenlegi és leendő Ügyfeleink biztonságának és komfortérzetének elősegítése, kéményük ellenőrzése, tisztítása és műszaki felülvizsgálata révén. Ezen szolgáltatásunk kötelezően igénybe veendő mindazok számára, akik égéstermék-elvezetővel rendelkeznek ingatlanukban.

Az alábbiakban az ellenőrzés, tisztítás és műszaki felülvizsgálat rövid ismertetését olvashatja:

27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

  • Ellenőrzés
  • a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó, stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata
  • az előző tisztítás, ellenőrzés, és műszaki felülvizsgálat során megállapított, és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetőleg a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata
  • az előző tisztítás, ellenőrzés óta eltelt időszak alatt a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása
  • az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal
  • gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszerrel
  • Tisztítás
  • a kéményjárat teljes hosszban történő tisztítása a kémény típusának és anyagának megfelelő kéményseprőszerszámmal
  • a bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény mellékcsatornájának – a kéménytartozék anyagának megfelelő – kéményseprőszerszámmal történő tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék, stb.) eltávolítása és edénybe helyezése
  • ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzése kiégető berendezéssel
  • Műszaki felülvizsgálat
  • a kémények és tartozékaik szemrevételezéssel, illetőleg a hagyományos kéményseprőeszközökkel, szerszámokkal történő vizsgálata annak megállapítására, hogy azok műszaki állapota megfelel-e a létesítésre, használatra vonatkozó építési és tűzvédelmi hatósági előírásoknak
  • a 729 cm2-nél (27 cm x 27 cm) nem nagyobb kürtő-keresztmetszetű épített, szerelt, bélelt kémények, valamint kürtőkeresztmetszettől függetlenül a mesterséges égéstermék-elvezetésű kémények füsttömörségének füsttömörség-próbával történő ellenőrzése

Tekintse meg a sormunkák végzési rendjét!

Kirendeltségeink

Kéményseprési ütemtervek

Adatvédelmi szabályzat

Időpontfoglalás

 

ISO tanúsítvány